Lees deze Servicevoorwaarden ("Overeenkomst", "Servicevoorwaarden") zorgvuldig door voordat u www.star-name-registry.com ("de Site") gebruikt, beheerd door Ster-Naam-Register Inc. ("ons", "wij" of "onze"). Deze overeenkomst zet de wettelijk bindende servicevoorwaarden uiteen voor uw gebruik van de site op www.star-name-registry.com


Door de Site op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken, inclusief het bezoeken van of browsen op de Site of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. In deze overeenkomst worden termen met een hoofdletter gedefinieerd.


Deze voorwaarden, en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking worden toegewezen door Ster-Naam-Register. Elke poging om deze overeenkomst te schenden is nietig.


Acceptatie van servicevoorwaarden en wijzigingen

Elke keer dat u deze website gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd word met of zonder kennisgeving aan u. Als u een bepaalde service op of via deze website gebruikt, bent u bovendien onderworpen aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op die services en deze zullen door middel van verwijzing in deze Servicevoorwaarden worden opgenomen. Raadpleeg ons Privacybeleid, dat door middel van verwijzing in deze Servicevoorwaarden is opgenomen.

Onze service

Onze website en services die op en via onze website aan u worden geleverd op een "AS IS" -basis. U gaat ermee akkoord dat de eigenaren van deze website uitsluitend het recht voorbehouden en op elk moment en zonder kennisgeving en enige aansprakelijkheid jegens u deze website en zijn services kunnen wijzigen of beëindigen of de gegevens die u verstrekt, tijdelijk of permanent kunnen verwijderen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de tijdigheid, verwijdering, niet-opslag, onnauwkeurigheid of onjuiste levering van gegevens of informatie.


Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen

Om deze website te gebruiken, moet u zich op onze site registreren, akkoord gaan met het verstrekken van waarheidsgetrouwe informatie wanneer daarom wordt gevraagd, en ten minste de leeftijd van dertien (13) of ouder zijn. Wanneer u zich registreert, gaat u expliciet akkoord met onze Servicevoorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd en hier beschikbaar zijn.


Privacybeleid

Registratiegegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die we kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid.

Registratie en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en bent verantwoordelijk voor al het gebruik via uw registratie. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik of uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.

Verzend informatie

 • Vanwege de aard van onze processen worden onze bestellingen over het algemeen tussen 1-3 werkdagen verzonden, afhankelijk van het aantal bestellingen voor de week.
 • Als de bestelling niet wordt verzonden tussen de vermelde datums, neemt Ster-Naam-Register contact op met de koper en wordt er een update gegeven over de bestelling.
 • Volgnummers worden verzonden zodra ze beschikbaar zijn, nadat de producten zijn verzonden.
 • Tenzij gevraagd, worden leveringen verzonden zonder handtekening vereist.
 • Als een handtekeningservice wordt aangevraagd, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de verzendservice.
 • We zijn toegewijd aan het beveiligen van de privé-informatie die u met ons deelt. Ster-Naam-Register zal nooit uw persoonlijke informatie, inclusief uw e-mailadres, delen of verkopen.

Restituties en uitwisselingen

 • Ons doel is om de meest positieve en bevredigende winkelervaring te bieden bij Ster-Naam-Register.
 • Als een van onze producten beschadigd is tijdens verzending of niet in de originele vorm is zoals weergegeven op onze site, zullen wij retourzendingen accepteren en een terugbetaling uitvoeren of beschadigde goederen vervangen.
 • Dien een verzoek om restitutie in binnen 2 dagen na ontvangst van een artikel
 • We hebben een restocking fee van 20%.
 • Verzendkosten worden niet terugbetaald en de kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper.
 • De rekeningen van de koper worden gecrediteerd nadat we het artikel in originele staat hebben teruggekregen.

Als u een bestelling om wat voor reden dan ook moet annuleren, stuur ons dan een e-mail direct of binnen 24 uur.

Betaling

Alle producten blijven het eigendom van Ster-Naam-Register totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. De prijs die van toepassing is, is de prijs die is ingesteld op de datum waarop u uw bestelling plaatst. Verzendkosten en betalingskosten worden erkend voordat de aankoop wordt bevestigd. Als u jonger dan 18 jaar bent , moet u toestemming van de ouders hebben om te kopen bij Ster-Naam-Register.

Alle overdrachten die via Ster-Naam-Register worden uitgevoerd, worden afgehandeld via speciale gateways van derden om uw bescherming te garanderen. Kaartinformatie wordt niet opgeslagen en alle kaartinformatie wordt verwerkt via SSL- codering. Lees de Servicevoorwaarden van de betalingsgateway die voor de transactie is gekozen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de uitgevoerde transacties.

Lokale belastingen

Houd er rekening mee dat er lokale kosten (omzetbelasting, douanerechten) kunnen optreden, afhankelijk van uw regio en lokale douanerechten. Deze kosten zijn voor eigen rekening van de klant.

Garantie van producten

Ster-Naam-Register geeft geen garantie voor producten die via onze site worden verkocht. Sommige producten kunnen een fabrieksgarantie hebben, maar u moet op individuele basis contact met hen opnemen om erachter te komen welke garanties van toepassing zijn. Bovendien worden alle producten geleverd 'zoals ze zijn' zonder garanties, voorwaarden, verklaringen of garanties van welke aard dan ook, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. Ster-Naam-Register garandeert niet dat de werking van zijn aanbiedingen ononderbroken of foutloos zal zijn. U draagt het volledige risico met betrekking tot de resultaten, kwaliteit en prestaties van de service of product (en) als de service of het product/de producten defect blijken te zijn. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door een geautoriseerde vertegenwoordiger van het ster-naam-register zal een garantie creëren.

Uw gedrag

U gaat ermee akkoord dat alle informatie of gegevens van welke aard dan ook, of het nu gaat om tekst, software, code, muziek of geluid, foto's of afbeeldingen, video of ander materiaal ("Inhoud"), openbaar of privé verstrekt, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de inhoud of de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. U gaat ermee akkoord dat onze website u kan blootstellen aan inhoud die aanstootgevend of beledigend kan zijn. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud die op deze website verschijnt, noch voor fouten of weglatingen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord, door deze website of enige aangeboden service te gebruiken, dat u:

((a) inhoud te verstrekken of gedrag te vertonen dat mogelijk onwettig, illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, intimiderend, stalken, martelend, lasterlijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, beledigend, aanstootgevend, pornografisch, bedoeld is om te interfereren of te onderbreken deze website of enige aangeboden service,besmet met een virus of andere destructieve of schadelijke programmeerroutine, aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of die een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet kunnen schenden;

(b) uw omgang met een persoon of entiteit nabootsen of een verkeerde voorstelling geven, of de oorsprong van de door u verstrekte Inhoud vervalsen of anderszins proberen te verbergen of verkeerd voor te stellen;

(c) gegevens over andere gebruikers verzamelen;

(d) het aanbieden of gebruiken van deze website en enige inhoud of service op een commerciële manier of op een manier die junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame inhoudt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(e) enige inhoud te verstrekken die aanleiding kan geven tot onze burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die een schending van lokale, nationale of internationale wetgeving kan vormen of kan worden beschouwd, inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien of handel geheimen.

ndiening van inhoud op deze site

Door inhoud op onze website te plaatsen, gaat u akkoord met alle onderstaande verklaringen:

(a) u stemt ermee in om ons een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, niet-exclusief recht en licentie (inclusief morele rechten of andere noodzakelijke rechten) te verlenen om te gebruiken, weergeven, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, verspreiden, uitvoeren , promoten, archiveren, vertalen, en om afgeleide werken en compilaties te creëren, geheel of gedeeltelijk. Een dergelijke licentie is van toepassing op elke vorm, media, technologie die bekend is of later wordt ontwikkeld;

(b) u garandeert en verklaart dat u over alle wettelijke, morele en andere rechten beschikt die nodig kunnen zijn om ons de licentie te verlenen die in dit artikel 7 wordt uiteengezet;

(c) u erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht (maar niet de verplichting) hebben om, naar eigen goeddunken,Weigeren te publiceren of de toegang tot Inhoud die u verstrekt op elk moment en om welke reden dan ook te blokkeren, met of zonder opmerking .

Vrijwaring

U stemt ermee in om ons, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, verbonden partijen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onafhankelijke contractanten, adverteerders, partners en co-branders te vrijwaren en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die kan worden gemaakt door een derde partij, die het gevolg is van of voortvloeit uit uw gedrag of verbinding met deze website of service, uw levering van inhoud, uw schending van deze Servicevoorwaarden of enige andere schending van de rechten van een andere persoon of partij.

AFWIJZING VAN GARANTIES

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze website en alle aangeboden services of inhoud (de “service”) op eigen risico beschikbaar wordt gesteld en aan u wordt verstrekt.

Het wordt aan u verstrekt 'zoals het is' en we wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, impliciet of expliciet, af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

We geven geen garantie, impliciet of expliciet, dat enig onderdeel van de service ononderbroken, foutloos, virusvrij, tijdig, veilig, nauwkeurig, betrouwbaar, van welke kwaliteit dan ook, zal zijn, noch dat enige inhoud op enigerlei wijze veilig is om te downloaden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat noch wij, noch enige deelnemer aan de service professioneel advies van welke aard dan ook geven en dat dergelijk advies of enige andere informatie uitsluitend voor uw eigen risico en zonder onze aansprakelijkheid is.


Sommige rechtsgebieden staan mogelijk geen afwijzing van impliciete garanties toe en de bovenstaande afwijzing is mogelijk niet alleen op u van toepassing als het betrekking heeft op impliciete garanties.

The De Live Chat-service wordt onafhankelijk beheerd door ChatMarshal.com namens RGifts Ltd. Het enige doel is om bezoekers te helpen navigeren op deze website en de klantenservice te verbeteren. De live chat-agenten of operators zullen u nooit informatie delen met een derde partij.
Door gebruik te maken van deze site accepteert u de voorwaarden van deze Disclaimer. RGifts Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel, verlies of schade opgelopen door het gebruik van of het vertrouwen op de informatie die via de Live Chat Service wordt verstrekt. Klik voor verdere servicevoorwaarden op https://chatmarshal.com/terms-and-conditions. Fouten en weglatingen voorbehouden (E&OE).
Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens, verstrekt via chat, worden verwerkt door RGifts Ltd. voor het bieden van ondersteuning en verkoop via chat. U stemt ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de tijd die nodig is om de service uit te voeren. Uw toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar: [email protected]

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ER MEE AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, SCHADE VOOR WINST VERLIES, WELWILLENDHEID, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDER OPZETTELIJK VERLIES ( ZELFS INDIEN WE GEADVISEERD ZIJN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT (I) HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN, (II) DE KOSTEN OM VERVANGENDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN TE VERKRIJGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE TRANSACTIE DIE VIA DE SERVICE IS INGEDIEND, (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENS VERZENDINGEN, (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ IN DE SERVICE, OF (V) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE SERVICE.


In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan de aansprakelijkheid te beperken en daarom zijn dergelijke beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Met betrekking tot communicatie

We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de waarheid of nauwkeurigheid van enige verklaring of materiaal dat op of via onze site, forum, prikbord, chatroom of enig ander interactief gebruikersgedeelte van onze site is geplaatst. U gaat ermee akkoord en erkent dat u het risico op zich neemt van alle acties die u onderneemt in vertrouwen op de informatie die op onze site, forum, prikbord, chatroom of enig ander interactief gebruikersgedeelte van onze site kan staan.

We onderschrijven geen enkele verklaring die wordt afgelegd door een deelnemer op ons forum, prikbord, chatroom of enig ander interactief gebruikersgedeelte van onze site en geven geen enkele geloofwaardigheid. Alle meningen die worden geuit door onze site, het forum, het prikbord, de chatroom of een ander interactief gebruikersgedeelte van de deelnemers aan onze site zijn van henzelf. Wij onderschrijven of ondersteunen geen enkele geloofwaardigheid of reden om op dergelijke verklaringen of meningen te vertrouwen.

U bent volledig verantwoordelijk voor uw eigen verklaringen en materialen die u op onze site, forum, prikbord, chatroom of enig ander interactief gebruikersgedeelte van onze site plaatst, en voor eventuele gevolgen, al dan niet voorzien, voor een partij die op deze bewering kan vertrouwen. U gaat ermee akkoord dat u geen actie zult ondernemen om te proberen ons verantwoordelijk te houden voor dergelijke materialen of verklaringen.

Als deelnemer aan onze site, forum, prikbord, chatroom of enig ander interactief gebruikersgedeelte van onze site, gaat u ermee akkoord dat we materiaal van onze site, forum, prikbord, chatroom of andere interactieve gebruikers gedeelte mogen verwijderen van onze site om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken, of zonder enige reden. Dit omvat materiaal dat storend, beledigend, beledigend, illegaal, vulgair, pornografisch of enig ander materiaal is. U vrijwaart ons van en tegen alle schade die u of anderen kunnen lijden als gevolg van onze verwijdering van enige inhoud van ons forum, prikbord, chatroom of enig ander interactief gebruikersgedeelte van onze site of door het stopzetten van ons forum, prikbord, chatroom of elk ander interactief gebruikersgedeelte van onze site op elk moment.

Belangrijke communicatie-opmerking: wanneer u ervoor kiest om aandelen te delen via onze sites, kunnen sociale accounts die wij bezitten op basis van de service waarop u zich hebt geabonneerd toen u een bestelling voor uw campagne plaatste, worden gedeeld via accounts van derden. Houd er bovendien rekening mee dat wanneer aandelen worden uitgevoerd via een service van derden, we niet de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot het aantal vrienden/volgers dat iemand heeft.Arbitrage

Voor eventuele geschillen of discrepanties die u heeft met Ster-Naam-Register, gaat u ermee akkoord eerst contact met ons op te nemen en te proberen het geschil informeel met ons op te lossen.Alle controverses of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de op dat moment geldende Commerciële Arbitrageregels van Nederlands Arbitrage Instituut.De partijen zullen een wederzijds aanvaardbare arbiter selecteren die op de hoogte is van kwesties met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. In het geval de partijen niet met een dergelijke selectie kunnen instemmen, zal elke partij een arbiter kiezen en de twee arbiters zullen op hun beurt een derde arbiter kiezen, die alle drie gezamenlijk de zaak zullen voorzitten. De arbiter vindt plaats op een locatie die redelijk centraal tussen de partijen ligt, of anderszins onderling is overeengekomen door de partijen.

Alle documenten, materialen en informatie die in het bezit zijn van elke partij en die op enigerlei wijze relevant zijn voor het geschil, worden ter inzage en kopie beschikbaar gesteld aan de andere partij uiterlijk 30 dagen nadat de kennisgeving van arbitrage is betekend.

De arbiter(s) hebben niet de bevoegdheid om enige bepaling van deze overeenkomst te wijzigen of om punitieve schadevergoeding toe te kennen. De arbiter(s) hebben de bevoegdheid om in verband met de arbitrage verplichte bevelen en huisverboden uit te vaardigen. De beslissing van de arbiter(s) is definitief en bindend voor de partijen, en het oordeel kan in overeenstemming met de beslissing worden ingevoerd bij elke bevoegde rechtbank. De overeenkomst tot arbitrage is specifiek afdwingbaar onder de geldende arbitragewetgeving. Tijdens de voortzetting van een arbitrageprocedure blijven de partijen hun respectieve verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst nakomen.

Voorbehoud van rechten

We behouden al onze rechten voor, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en elk ander eigendomsrecht dat we hebben op onze website, de inhoud ervan en de goederen en services die kunnen worden geleverd. Voor het gebruik van onze rechten en eigendommen is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Wij verstrekken u geen impliciete of uitdrukkelijke licenties of rechten door services aan u beschikbaar te stellen en u hebt geen rechten om onze website of service voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die zou worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht of een schending van uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u contact opnemen met onze copyright-agent op het volgende adres:

www.star-name-registry.com
Telefoon: 08000 23 54 52

Ster-Naam-Register wijst in het bijzonder alle garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en alle garanties die voortvloeien uit het handelen of het gebruik van handel af.

Ster-Naam-Register neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruikersinhoud die u of een andere gebruiker of derde partij plaatst of verzendt met behulp van onze afbeeldingen, producten of services. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u mogelijk wordt blootgesteld aan gebruikersinhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, ongepast voor kinderen of anderszins niet geschikt is voor uw doel.

Toepasselijk recht

U gaat ermee akkoord dat deze Servicevoorwaarden en elk geschil dat voortvloeit uit uw gebruik van deze website of onze producten of services, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetgeving waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website zich bevindt, ongeacht aan zijn bepalingen inzake conflictenrecht. Door deze website en service te registreren of te gebruiken, stemt u in en onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de provincie of stad waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website is gevestigd.

Overige informatie

(i) In het geval dat deze Servicevoorwaarden in strijd zijn met enige wet op grond waarvan een bepaling ongeldig kan worden verklaard door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving , en de rest van deze Servicevoorwaarden blijft geldig en intact;

(ii) Het nalaten van een van de partijen om enig recht te doen gelden onder deze Servicevoorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht van die partij en dat recht blijft volledig van kracht;

(iii) U stemt ermee in dat, ongeacht een standbeeld of tegenstrijdige wet, elke claim of oorzaak die voortvloeit uit deze website of zijn services binnen één (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke claim of oorzaak moet worden ingediend, anders zal de claim voor altijd worden uitgesloten;

(iv) We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden overdragen en we zijn ontheven van alle verdere verplichtingen.

Disclaimer

Houd er rekening mee dat geven een ster een naam is en nieuw cadeau-idee en het is alleen voor amusementsdoeleinden. Er wordt geen juridische titel afgeleid of geïmpliceerd en er worden geen namen wetenschappelijk erkend. We zouden een ster nooit meer dan één keer in ons register of onze database een naam geven, maar we kunnen niet garanderen dat een site niet van ons of onze partners dat wel kan doen.

Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 27 september 2021