Welke naam kan ik mij ster geven?

U kunt de ster een naam geven die u maar wilt (binnen redelijke grenzen). We accepteren geen godslastering of handelsmerken. Goede voorbeelden van sternamen zijn "Sophie Jones" of "My Darling Wife Sandra". Het hoeft geen echte naam te zijn.