Dit Privacybeleid regelt de manier waarop www.star-name-registry.com informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die is verzameld van gebruikers (elk een “Gebruiker”)van de website www.star-name-registry.com (“Site.") Door de Website te bekijken, te openen, te gebruiken of te browsen, of door u te registreren als lid van de Service (zoals hierin gedefinieerd), gaat u akkoord met dit privacybeleid en de Servicevoorwaarden van genoemde webproperty als een bindende juridische overeenkomst tussen u en www.star-name-registry.com, zonder beperking of kwalificatie.

Persoonlijke identificatie-informatie

www.star-name-registry.com houdt niet-persoonlijk identificeerbare informatie bij, zoals het IP-adres van de computer van de gebruiker, het tijdstip van toegang, browsertype en gedownloade bestanden om gebruiksstatistieken voor zijn website te verzamelen. IP-adressen worden niet geassocieerd met andere informatie over een gebruiker, maar geven alleen algemene bezoekersnavigatiepatronen aan. De website www.star-name-registry.com heeft ingesloten tags waarmee sommige derden, zoals Quantcast,Google Analytics en/of vergelijkbare services, niet-persoonlijk identificeerbare gebruiksstatistieken kunnen verzamelen.

Indiening en verwerking van informatie

Wanneer u zich abonneert of zich aanmeldt op de Website, kan www.star-name-registry.com u om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie vragen. Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan informatie bevatten die kan worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen, zoals uw naam en e-mailadres. U moet akkoord gaan met de Servicevoorwaarden van deze website voordat u opmerkingen maakt of beoordelingen achterlaat bij een bericht.

Gebruikerspostings

Tenzij uitdrukkelijk anders beschreven in dit Privacybeleid, behandelt dit beleid alleen het gebruik en de openbaarmaking van Persoonlijke Informatie en andere informatie die we van u verzamelen. Tijdens uw gebruik van de Website, inclusief wanneer u een profiel op de Website aanmaakt, kunt u ervoor kiezen om informatie over uzelf en anderen te plaatsen of anderszins openbaar te maken, waaronder mogelijk persoonlijke informatie of andere persoonlijk identificeerbare informatie.U kunt er ook voor kiezen om met anderen te communiceren of inhoud zoals foto's te uploaden. Dergelijke berichten vallen onder onze Servicevoorwaarden. Telkens wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie vrijgeeft op openbaar zichtbare webpagina's, zal die informatie openbaar beschikbaar zijn en kan deze door anderen worden verzameld of gebruikt. Dergelijke berichten kunnen ook verschijnen op andere websites of wanneer er wordt gezocht naar het onderwerp van uw bericht.

www.star-name-registry.com beperkt de toegang tot delen van de website tot leden van de Service, voor zover de Service wordt aangeboden via een aantal andere websites naast de Website. Alle informatie die u op de Website plaatst voor toegang door leden van de Website, kan doorzoekbaar en beschikbaar zijn voor gebruikers van de Service die er toegang toe hebben via verschillende websites. Als gevolg van een dergelijke openbaarmaking kunt u ook ongevraagde berichten van andere partijen ontvangen. Dergelijke activiteiten vallen buiten de controle van www.star-name-registry.com en dit Privacybeleid. U dient daarom discretie en uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het vrijgeven van Persoonlijke Informatie of andere informatie bij het gebruik van de website of de Service.

Websites van derden

De Website kan links naar andere websites bevatten. www.star-name-registry.com is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke websites. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het privacybeleid op die websites te bekijken om te bevestigen dat ze vóór gebruik acceptabel zijn. Een link vormt geen goedkeuring van de inhoud, het standpunt of de nauwkeurigheid van dergelijke websites.

Marketingcommunicatie

Als u de Website eerder heeft gebruikt, is het mogelijk dat www.star-name-registry.com al gegevens over u heeft en deze worden gebruikt om contact met u op te nemen over aanbiedingen, evenementen, items of gerelateerde activiteiten. Als u een bestaande klant bent, zal www.star-name-registry.com u op de hoogte blijven houden, tenzij u uw toestemming intrekt via de onderstaande procedures.

Als u een nieuwe gebruiker bent, geeft www.star-name-registry.com u de keuze (bijvoorbeeld nadat u zich heeft aangemeld of aangemeld) of u al dan niet e-mails wilt ontvangen over toekomstige aanbiedingen, evenementen en nieuwe services of gerelateerde activiteiten. Www.star-name-registry.com zal u niet bombarderen met e-mails, maar www.star-name-registry.com wil u, met uw toestemming, op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op de Website.

Als u toestemming heeft gegeven om dergelijke informatie te ontvangen, kunt u die toestemming altijd op elk moment intrekken door uw account te verwijderen.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van Persoonlijke Informatie

Overdracht van gegevens en informatie via de Website is geen veilige of gecodeerde verzendmethode voor het verzenden van uw Persoonlijke Informatie, tenzij anders aangegeven op de Website. Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat alle informatie en persoonlijke gegevens die via internet worden overgedragen, niet veilig zijn. Persoonlijke Informatie kan worden onderschept, verloren gaan, omgeleid, beschadigd, gewijzigd en geopend door andere mensen.

www.star-name-registry.com zich in om alle redelijke inspanningen te leveren om de Persoonlijke Informatie die via de Website wordt verzameld te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Daarom beperken we de toegang van werknemers tot Persoonlijke Informatie die via de Website wordt verzameld, tot alleen die werknemers die toegang nodig hebben tot de informatie bij de uitvoering van hun officiële taken.

Bovendien stellen we strikte beveiligingsnormen om ongeautoriseerde toegang tot uw Persoonlijke Informatie te voorkomen zodra we deze hebben ontvangen en waar mogelijk zullen we geschikte beveiligingssoftware en werkprocedures gebruiken om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid te behouden en een juist gebruik van persoonlijke informatie te garanderen, hebben we fysieke, elektronische en bestuurlijke processen toegepast om de persoonlijke informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Deze maatregelen omvatten het beperken van het aantal mensen dat fysieke toegang heeft tot de databaseservers van www.star-name-registry.com, evenals elektronische beveiligingssystemen en wachtwoordbeveiligingen die bescherming bieden tegen onbevoegde toegang.

Gegevens in onze logboeken.Wanneer u Ster-Naam-Register gebruikt of naar een webpagina gaat of een app gebruikt die Ster-Naam-Register functies heeft (zoals onze "Deel het" - knop), registreert ons systeem automatisch die informatie ("gegevens in onze logboeken"). Inclusief informatie die uw internetbrowser verzendt wanneer u een website doorzoekt of uw mobiele applicatie verzendt wanneer u deze van en naar verschillende applicaties gebruikt. De gegevens in onze logboeken kunnen ook uw IP-adres bevatten, het adres van de meest recente webpagina's die u hebt bezocht met Ster-Naam-Register functies, browsertype en instellingen, de datum en tijd van uw verzoek, hoe u Ster-Naam-Register hebt gebruikt en cookiegegevens.

Openbaarmaking van Persoonlijke Informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen en onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen:

als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw Persoonlijke Informatie kunnen vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven;

als www.star-name-registry.com wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke informatie die het bezit over zijn klanten een van de overgedragen activa zal zijn.

als we een derde partij vragen om namens ons data-analyse, opschoning en/of marktonderzoek uit te voeren; voor het valideren van de identiteit van de gebruiker en/of het uitvoeren van antecedentenonderzoeken; of als we te goeder trouw van mening zijn dat we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals in verband met een wetshandhavingsverzoek, gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of gerechtelijk proces),of om ons beleid af te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van www.star-name-registry.com, onze klanten of anderen te beschermen.Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Online privacy van kinderen

Het is belangrijk voor www.star-name-registry.com dat ouders en voogden controle hebben over welke informatie online van hun kinderen wordt verzameld en hoe dergelijke informatie wordt of kan worden gebruikt. “Children's Online Privacy Protection Act” van 1998 ("COPPA") legt beperkingen op aan commerciële websites, inclusief de onze. Het is ons beleid om te voldoen aan de vereisten van “COPPA” en om geen informatie te vragen of te verzamelen over of van kinderen van 13 jaar en jonger.

Buiten de vereisten van “COPPA”, eisen we dat personen van 18 jaar of ouder zich registreren als lid van de Service en daarom is het ons beleid om geen informatie over of van iemand onder de 18 jaar te vragen of te verzamelen. Gebruikers worden er echter op gewezen dat bij afwezigheid van een duidelijke indicatie dat een onlinecommunicatie is ingediend door een persoon jonger dan 18 jaar, de verzameling van Persoonlijke Informatie die op de website wordt ingediend, zal worden behandeld alsof deze is ingediend door een volwassene, en onderhevig kan zijn aan publieke toegang.

In het geval dat www.star-name-registry.com een online bericht ontvangt waarin duidelijk wordt aangegeven dat het is ingediend door een persoon jonger dan 18 jaar, zal in geen geval Persoonlijke Informatie op de website worden gepubliceerd, gebruikt voor een doel niet bedoeld door de afzender of gedeeld met derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid en Eigendomsoverdrachten

U gaat ermee akkoord dat als we het eigendom of het beheer van de Website of www.star-name-registry.com overdragen aan een derde partij, we ook uw Persoonlijk Informatie en alle andere gegevens of informatie die u aan ons hebt verstrekt aan een dergelijke derde partij kunnen overdragen. Derde partij stemt ermee in om dit Privacybeleid na te leven. www.star-name-registry.com kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om nauwkeurig weer te geven hoe we gebruikersinformatie verzamelen en beheren.

We zullen eventuele wijzigingen in dit privacybeleid op de website plaatsen en u, indien van toepassing en uitvoerbaar, per e-mail op de hoogte stellen. Alle wijzigingen in het Privacybeleid worden van kracht zodra ze op de website worden geplaatst. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig voordat u de Website gebruikt. Als u de Website blijft gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid.

Disclaimer

De informatie in dit Privacybeleid mag niet worden opgevat als het geven van zakelijk, juridisch of ander advies, of als een garantie voor de integriteit en veiligheid van de informatie die via deze Website wordt verstrekt. www.star-name-registry.com erkent de mogelijkheid van menselijke en/of mechanische fouten en de mogelijkheid dat gebruikers van de Website en andere derde partijen informatie, grafische afbeeldingen en afbeeldingen op de Website verstrekken en/of publiceren die vals, misleidend zijn , of onnauwkeurig.

Daarom geeft www.star-name-registry.com geen uitspraken over de juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie die op deze Website wordt verstrekt, en ontkent elke expliciete of impliciete garantie met betrekking tot hetzelfde. Zie de Servicevoorwaarden voor verdere disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen van www.star-name-registry.com met betrekking tot uw gebruik van de Website en Service.

Niet-persoonlijke identificatie informatie

We mogen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben met onze Website. Niet-persoonlijke identificatie informatie kan de browsernaam, het type computer en technische informatie over de verbindingsmiddelen van Gebruikers met onze Website omvatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetserviceprovider en andere soortgelijke informatie.

Webbrowser cookies

Onze Website kan "cookies" gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren.De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op hun harde schijf voor archiveringsdoeleinden en soms om informatie over hen bij te houden. De gebruiker kan ervoor kiezen om zijn webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. in dat geval houd rekening mee dat sommige delen van de site mogelijk niet correct werken.

Uw persoonlijke gegevens delen

We verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers aan anderen. We mogen generieke geaggregeerde demografische informatie die niet is gekoppeld aan persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde filialen en adverteerders voor de hierboven beschreven doeleinden.

We mogen externe serviceproviders gebruiken om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf en de Website of om namens ons activiteiten te beheren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven of enquêtes. We mogen uw informatie met deze derden delen voor die beperkte doeleinden, op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven.

Websites van derden

Gebruikers mogen advertenties of andere inhoud op onze Website vinden die linken naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites die naar of van onze Website zijn gelinkt. Deze sites of services, inclusief hun inhoud en links, kunnen voortdurend veranderen.

Deze sites en services hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid. BBrowsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link naar onze Website hebben, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Gebruik van Locatiegebaseerde Services

STER-NAAM-REGISTER en partners en licentiegevers kunnen via de Service bepaalde functies leveren die afhankelijk zijn van apparaat gebaseerde locatiegegevens. Om dergelijke functies of diensten aan te bieden, kunnen STER-NAAM-REGISTER en partners en licentiegevers uw locatiegegevens verzamelen, gebruiken, verzenden, verwerken en onderhouden, inclusief de realtime geografische locatie van uw apparaat, en u stemt ermee in dat STER-NAAM-REGISTER en partners en licentiegevers dergelijke locatiegegevens verzamelen, gebruiken, verzenden, verwerken en onderhouden om dergelijke diensten te verlenen. Door locatiegebaseerde diensten of functies binnen de Service in te schakelen en/of te gebruiken, stemt u ermee in dat STER-NAAM-REGISTER informatie verzamelt, gebruikt, verwerkt en onderhoudt met betrekking tot uw account en alle apparaten die hieronder zijn geregistreerd, voor doeleinden om u een dergelijke locatiegebaseerde service of functie te bieden. Zulke informatie kan uw apparaat-ID en naam, apparaattype en realtime geografische locatie van uw apparaat op het moment van uw verzoek omvatten. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door de locatiegebaseerde functies op uw apparaat niet te gebruiken. Wanneer u services van derden gebruikt die locatiegegevens gebruiken of verstrekken als onderdeel van de Service, bent u onderworpen aan en dient u de voorwaarden en het privacybeleid van die derde partij over het gebruik van locatiegegevens door dergelijke services van derden te lezen. Alle locatiegegevens die door de Service worden verstrekt, zijn niet bedoeld om op te vertrouwen in situaties waarin nauwkeurige locatiegegevens nodig zijn of waar foutieve, onnauwkeurige, vertraagde of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot overlijden, persoonlijk letsel, eigendommen of milieuschade. Noch STER-NAAM-REGISTER, noch een van zijn inhoud providers garandeert de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van locatiegegevens of andere gegevens die door de Service worden weergegeven.

Adverteren

Advertenties die op onze site verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentie partners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen elke keer dat ze u een online advertentie sturen om niet-persoonlijke identificatie-informatie over u of anderen die uw computer gebruiken te verzamelen.

Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen elke keer dat ze u een online advertentie sturen om niet-persoonlijke identificatie-informatie over u of anderen die uw computer gebruiken te verzamelen. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders. Sinds dit een informatieblog, humorblog, parodiewebsite is, heeft u de mogelijkheid om advertenties of advertenties bij ons te plaatsen. Neem contact met ons ondersteuningsteam op voor meer informatie.

Keuze/Afmelden

Als we u per e-mail informatie sturen over nieuwe producten, diensten of informatie waar u niet uitdrukkelijk om hebt gevraagd, zullen we u een e-mailadres verstrekken waarop u geen verdere kennisgevingen kunt vragen.

Naleving van de wet op de online privacybescherming van kinderen

www.star-name-registry.com begrijpt dat Google en alle andere webbrowsers zich moeten houden aan alle wetten, van alle staten met de Verenigde Staten en in het buitenland als er iemand onder de 18 jaar bij betrokken is. www.star-name-registry.com voldoet aan de wet. www.star-name-registry.com neemt geen kinderen in dienst om werkzaamheden uit te voeren op deze website of voor het bedrijf zelf. Kinderen mogen deze website niet bekijken, er lid van worden, lezen, schrijven of meedoen.

Kinderen worden gedefinieerd als een persoon jonger dan 18 jaar, ongeacht of ze geëmancipeerd zijn of niet, of ze vallen onder de jurisdicties van de rechtbank. Kinderen mogen geen contract afsluiten en mogen daarom geen services en/of producten kopen van www.star-name-registry.com.

CAN SPAM Wet

De CAN SPAM Wet is een wet die de regels voor commerciële e-mail vastlegt, eisen stelt aan commerciële berichten, ontvangers het recht geeft om te voorkomen dat e-mails naar hen worden verzonden en die zware straffen oplegt voor overtredingen.

We verzamelen uw e-mailadres om:

 • Verstuur informatie; reageren op vragen en / of andere verzoeken of vragen.
 • Verwerken van bestellingen en om informatie en updates met betrekking tot bestellingen te verzenden
 • We kunnen u ook aanvullende informatie sturen met betrekking tot uw product en/of dienst.
 • Ga naar onze mailinglijst of blijf e-mails naar onze klanten sturen nadat de oorspronkelijke transactie heeft plaatsgevonden

Om in overeenstemming te zijn met CAN SPAM, gaan we akkoord met het volgende:

 • Gebruik GEEN valse of misleidende onderwerpen of e-mailadressen
 • Identificeer het bericht op een redelijke manier als een advertentie
 • Vermeld het fysiek adres van ons bedrijf of ons hoofdkantoor
 • E-mailmarketingservices van derden controleren op naleving.
 • Respecteer aanvragen voor afmelding / afmelding snel
 • Sta gebruikers toe om zich uit te schrijven door de link onderaan elke e-mail te gebruiken

Eerlijke informatiepraktijken

De principes van eerlijke informatiepraktijken vormen de ruggengraat van de privacywetgeving in de Verenigde Staten en de concepten die ze bevatten, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van gegevensbeschermingswetten over de hele wereld. Het begrijpen van de Fair Information Practice Principles en hoe deze moeten worden geïmplementeerd, is van cruciaal belang om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen.

Om in overeenstemming te zijn met Fair Information Practices, zullen we de volgende responsieve actie ondernemen, mocht zich een datalek voordoen:

We zullen de gebruikers via e-mail op de hoogte stellen

 • Binnen 7 werkdagen

We zullen de gebruikers op de hoogte stellen via in-site-melding

 • Binnen 7 werkdagen

We gaan ook akkoord met het principe van individueel verhaal, dat vereist dat individuen het recht hebben om wettelijk afdwingbare rechten na te streven tegen gegevensverzamelaars en -verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit principe vereist niet alleen dat die individuen afdwingbare rechten hebben jegens gegevensgebruikers, maar ook dat individuen een beroep moeten doen op de rechtbank of een overheidsinstantie om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en / of te vervolgen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

www.star-name-registry.com heeft de discretie om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We moedigen gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we helpen de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te herzien en u bewust te worden van wijzigingen.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit beleid en de servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze site. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

Neem contact met ons op

Ster-Naam-Register verwelkomt uw vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Ster-Naam-Register zich niet aan deze verklaring houdt, neem dan contact met ons op via:

www.star-name-registry.com
Telefoon: 08000 23 54 52

Van kracht vanaf 7 augustus 2015